szkola

Idź do spisu treści

Menu główne:

„(...) i doprawdy nie ma nic na ziemi,
nic ważniejszego od cierpienia dziecka,
lęku, jakie to cierpienie przynosi
i racji, jakie trzeba dlań znaleźć (...)”
A. CAMUSW szkole szpitalnej podmiotem jest dziecko chore – uczeń traktowany z szacunkiem, życzliwością i zrozumieniem. Nauczyciel w szkole szpitalnej jest przyjacielem, który przeprowadzi przez trudy szpitalnego życia, pomoże pokonać trudności edukacyjne, musi działać tak, by uczeń zrozumiał sens uczenia się i by pomóc dziecku w powrocie do szkoły macierzystej. Ważną rolę w pracy szkoły odgrywają rodzice, którzy są naszymi partnerami w edukacji i terapii dzieci. Nauczyciele szkoły szpitalnej ściśle współpracują z personelem medycznym placówki, przestrzegają jego zaleceń, ustalają właściwy sposób postępowania.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego